PRIMA PAGINA

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE

Școala noastră este locul în care elevii , indiferent de etnie și religie, trebuie să se simtă “acasă” . Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri și valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcție de cum ar putea deveni, mai degrabă decât sunt ei în realitate.

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2020-2021

PLAN DE ACTIUNE SI DE INTERVENTIE LA NIVELUL UNITATII PENTRU ACTIVITATILE DIDACTICE DESFASURATE IN PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2020 EXCLUSIV ONLNE

ANUNŢ ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR 2020-2021

                  Şcoala Gimnazială nr. 1 Toflea vă informează următoarele aspecte în legătură cu începutul anului şcolar 2020-2021:

  • Unitatea noastră vă aşteaptă la şcoală începând cu data de 14 septembrie 2020, ora 9:00.
  • Vom funcţiona în scenariul VERDE – toţi elevii se vor prezenta la şcoală.
  • Elevii vor fi întâmpinaţi la intrarea în curtea de şcolii de către învăţătorul de la clasă sau profesorul diriginte, pentru a fi îndrumaţi la clasă.
  • Pe parcursul desfăşurării orelor de curs şi a pauzelor se vor respecta toate regulile de igienă şi se va păstra distanţa fizică.                 

Director,

           Prof. Chirvăsuţă Loredana Janina

ANUNȚ CONCURS

În conformitate  cu prevederile H.G. nr. 286/2011, completată prin H.G.1027/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant  sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOFLEA

STR. ȘCOLII, NR. 40

Organizează concurs pentru ocuparea

unui post (1 normă) Secretar școală gradul II S

În data de   13  februarie 2020

 Anunţul complet poate fi vizualuzat aici.

CLASA PREGATITOARE

ANUNȚ

          Vă invităm vineri, 5 martie 2019, între orele  9.00-15.00, să luați parte la evenimentul ”Ziua Porților Deschise”, prilej cu care veți putea afla mai multe despre oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020, despre procedura de înscriere la clasa pregătitoare, având totodată posibilitatea de a vizita sălile de clasă, de a cunoaște cadrele didactice și de a vedea modul de predare al acestora.  Puteti vizualiza anuntul complet cat si alte informatii aici. 

In anul școlar 2019-2020, la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea va funcționa:

1 clasă pregătitoare-25 locuri

Documente necesare înscrierii: copii carte de identitate părinți, certificat de naștere copil.

DOCUMENTE SPECIFICE

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE

  • Cerere-tip de inscriere
  • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului
  • Copie si original al certificatului de nastere al copilului
  • Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Director, prof. Chirvăsuță Loredana

zpd