PRIMA PAGINA

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE

Școala noastră este locul în care elevii , indiferent de etnie și religie, trebuie să se simtă “acasă” . Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri și valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcție de cum ar putea deveni, mai degrabă decât sunt ei în realitate.

 

ANUNŢ ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE

          În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011, completată prin H.G.1027/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOFLEA , STR. ȘCOLII, NR. 40

Organizează concurs pentru ocuparea
unei funcții contractuale de execuție vacante, de îngrijitor curățenie, personal nedidactic– 1 post
În data de 11 septembrie 2019. Anunţul complet poate fi vizualuzat aici.

CLASA PREGATITOARE

ANUNȚ

          Vă invităm vineri, 5 martie 2019, între orele  9.00-15.00, să luați parte la evenimentul ”Ziua Porților Deschise”, prilej cu care veți putea afla mai multe despre oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020, despre procedura de înscriere la clasa pregătitoare, având totodată posibilitatea de a vizita sălile de clasă, de a cunoaște cadrele didactice și de a vedea modul de predare al acestora.  Puteti vizualiza anuntul complet cat si alte informatii aici. 

In anul școlar 2019-2020, la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea va funcționa:

1 clasă pregătitoare-25 locuri

Documente necesare înscrierii: copii carte de identitate părinți, certificat de naștere copil.

DOCUMENTE SPECIFICE

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE

  • Cerere-tip de inscriere
  • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului
  • Copie si original al certificatului de nastere al copilului
  • Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

Director, prof. Chirvăsuță Loredana

zpd