PRIMA PAGINA

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE

Școala noastră este locul în care elevii , indiferent de etnie și religie, trebuie să se simtă “acasă” . Ne propunem să-i ajutăm să trăiască în armonie, cu idealuri și valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, să-i tratăm pe elevi în funcție de cum ar putea deveni, mai degrabă decât sunt ei în realitate.

LISTA FUNCȚIILOR DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 TOFLEA

LA 31.03.2024

——————————————————————————————————————–

Lista copiilor admisi clasa pregatitoare 2024-2025

Lista locurilor neocupate inscriere gradinita 2024-2025

Anunt inscriere gradinita 2024-2025

Calendar-si-metodologie-cresa_gradinita

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025

ANUNȚ ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

CALENDAR ÎNSCRIERE

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE

ORDIN PRIVIND METODOLOGIA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

EVALUAREA NIVELULUI DEZVOLTĂRII COPIILOR DE CĂTRE CJRAE GALAȚI

ANEXA 1

ANEXA 3

——————————————————————————————————————–

RAPORT GENERAL PRIVIND STAREA SI CALITATEA INVATAMANTULUI DIN CADRUL SCOLII GIMNAZIALE NR.1 TOFLEA – AN SCOLAR 2022-2023

LISTA FUNCTIILOR CE INTRA IN CATEGORIA FUNCTIILOR PLATITE DIN BANI PUBLICI

Model_cerere_tichete_sociale

ORDONANTA DE URGENTA Nr.83
privind unele masuri pentru sustinerea prescolarilor si elevilor dezavantajati

REGULAMENT ACCES CURTEA SCOLII

PROGRAM ACCES CURTEA SCOLII

ANUNȚ CONCURS ÎNGRIJITOR

O R D I N privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor

Protecția datelor personale – Învățământ gimnazial

LISTA COPIILOR ÎNSCRIȘI LA CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024 – ETAPA I

Precizări privind evaluarea copiilor în vederea înscrierii în anul școlar 2023-2024

Lista funcțiilor la data de 31.03.2023

Anunt inscriere clasa pregatitoare 2023-2024

Documente necesare inscriere clasa pregatitoare 2023-2024

OM_3704_2023_calendar_inscriere_primar

ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCTIVE – AN ȘCOLAR 2021-2022

LISTA COPIILOR INSCRISI LA CLASA PREGATITOARE PENTRU ANUL SCOLAR 2022-2023
ETAPA I

ANUNT CONCURS INGRIJITOR

ANUNȚ ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ AN ȘCOLAR 2022-2023

ANUNT ADMITERE INVATAMANT LICEAL AN SCOLAR 2022-2023

CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
pentru anul școlar 2022-2023

ORDIN nr. 5.150/30 august 2021
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru
anul şcolar 2022 – 2023

ORDIN nr. 5.142 din 30 august 2021
privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023

Anunț privind înscrierea în clasa pregătitoare în anul școlar 2022-2023

Anunt privind situatia vaccinarii anticovid

Anunt privind organizarea concursului de ocupare al unui post de ingrijitor

ORDIN
privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul școlar 2020-2021

ANUNȚ PRIVIND PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI CU PRIVIRE LA PROGRAMUL NAȚIONAL PILOT DE TIP “ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

PLAN DE ACTIUNE SI DE INTERVENTIE LA NIVELUL UNITATII PENTRU ACTIVITATILE DIDACTICE DESFASURATE IN PERIOADA NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2020 EXCLUSIV ONLNE

ANUNŢ ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR 2020-2021

                  Şcoala Gimnazială nr. 1 Toflea vă informează următoarele aspecte în legătură cu începutul anului şcolar 2020-2021:

  • Unitatea noastră vă aşteaptă la şcoală începând cu data de 14 septembrie 2020, ora 9:00.
  • Vom funcţiona în scenariul VERDE – toţi elevii se vor prezenta la şcoală.
  • Elevii vor fi întâmpinaţi la intrarea în curtea de şcolii de către învăţătorul de la clasă sau profesorul diriginte, pentru a fi îndrumaţi la clasă.
  • Pe parcursul desfăşurării orelor de curs şi a pauzelor se vor respecta toate regulile de igienă şi se va păstra distanţa fizică.                 

Director,

           Prof. Chirvăsuţă Loredana Janina

ANUNȚ CONCURS

În conformitate  cu prevederile H.G. nr. 286/2011, completată prin H.G.1027/2014, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant  sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOFLEA

STR. ȘCOLII, NR. 40

Organizează concurs pentru ocuparea

unui post (1 normă) Secretar școală gradul II S

În data de   13  februarie 2020

 Anunţul complet poate fi vizualuzat aici.

CLASA PREGATITOARE

ANUNȚ

          Vă invităm vineri, 5 martie 2019, între orele  9.00-15.00, să luați parte la evenimentul ”Ziua Porților Deschise”, prilej cu care veți putea afla mai multe despre oferta educațională pentru anul școlar 2019-2020, despre procedura de înscriere la clasa pregătitoare, având totodată posibilitatea de a vizita sălile de clasă, de a cunoaște cadrele didactice și de a vedea modul de predare al acestora.  Puteti vizualiza anuntul complet cat si alte informatii aici. 

In anul școlar 2019-2020, la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea va funcționa:

1 clasă pregătitoare-25 locuri

Documente necesare înscrierii: copii carte de identitate părinți, certificat de naștere copil.

DOCUMENTE SPECIFICE

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIEREA IN CLASA PREGATITOARE

  • Cerere-tip de inscriere
  • Copie si original dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal; parintii divortati depun la inscriere si hotararea judecatoreasca definitiva din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca si unde a fost stabilita locuinta minorului
  • Copie si original al certificatului de nastere al copilului
  • Copie a documentului care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare (acolo unde este cazul).
  • Alte documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

Director, prof. Chirvăsuță Loredana

zpd